اعلام نتیجه دوازدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سیزدهم در سال ۱۴۰۲

ضمن اعلام نتیجه دوازدهمین  مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ (مورخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ دوم آبان  سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

haraj

 بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد. 
 


تعداد بازديدها:   4,677