عرضه 78میلیون دلار به صورت حواله

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روزپنج شنبه  بیستم  و هفتم مهرماه 1402 به معادل 78 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز پنج شنبه  مورخ بیستم و هفتم  مهر ماه 1402 معادل 78 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 28 میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,672