عرضه 210 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز  دوشنبه هشتم آبان ماه  1402 به معادل 210میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز دوشنبه مورخ هشتم آبان ماه  1402 معادل 210میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 99 میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,726