عرضه 225 میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه نهم  آبان ماه 1402 به معادل 225میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه  مورخ نهم  آبان  ماه 1402 معادل 225 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 118 میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,721