با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی؛

معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب شد 

رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی خانم دکتر یکتا اشرفی را به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خانم دکتر یکتا اشرفی معاون جدید توسعه مدیریت و منابع این بانک پیش از این مدیرکل حوزه هیأت عامل بانک مرکزی بود. 
 
.

دکتر اشرفی فارغ التحصیل دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه است.

از سوابق اجرایی پیشین دکتر یکتا اشرفی می‌توان به ریاست گروه اشتغال و ریاست گروه یارانه - دفتر تحقیقات و سیاست های بخش های تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، مدیریت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، عضویت در هیأت تجدید نظر شورای رقابت، ریاست پژوهشکده امور اقتصادی و عضویت در هیات مدیره بیمه ایران اشاره کرد.


تعداد بازديدها:   6,530