از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه 1402:

افزایش 73 درصدی تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان 

بررسی وضعيت تسهيلات اعطايي به شرکت هاي دانش بنيان درپايان مهر ماه 1402  نشان می دهد که این تسهیلات نسبت به  هفت ماهه 1401 معادل 73 درصد افزايش داشته است. 

ميزان تسهيلات پرداختي طي هفت ماهه1402
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی هفت ماهه 1402  به 172 2 شرکت دانش بنيان ( در قالب 441 12 فقره تسهيلات )  معادل 280.4 1 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به  هفت ماهه 1401 معادل 73.0 درصد افزايش داشته است.

ميزان تسهيلات پرداختي در مهر ماه 1402
در مهر ماه 1402 به 750 شرکت دانش بنيان ( در قالب 679 1 فقره تسهيلات ) معادل 175.5 هزار ميليارد ريال پرداخت شد که نسبت به مهر ماه 1401 معادل 106.4 درصد افزايش داشته است.
 
ميزان تسهيلات پرداختی از مهر ماه 1401 تا مهر 1402 

1

 


تعداد بازديدها:   4,425