عرضه   279.8 میلیون دلار به صورت حواله

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 به معادل 279.8 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه  مورخ 23 آبان  ماه 1402 معادل279.8 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 141.8 میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,400