اطلاعیه تکمیلی برگزاری هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402

اوراق جدید با نماد «اراد144» به هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 افزوده می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو اطلاعیه مورخ 1402/08/24 در رابطه با برگزاری هفدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1402 در تاریخ 1402/08/30، به اطلاع می رساند اوراق جدید با نماد «اراد144» با مشخصات مندرج در جدول زیر نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمادهای مندرج در اطلاعیه فوق اضافه می‌گردد:
 
.


تعداد بازديدها:   4,089