عرضه ۳۰۳.۴ میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه 1402 به معادل ۳۰۳.۴ میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزسه شنبه ۳۰  ابان ماه  1402 معادل ۳۰۳.۴میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل.۱۶۵.۷میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,450