«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» ابلاغ شد

«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل فوق در ۹ فصل، 59 ماده و 38 تبصره تدوین و طی نامه شماره 212073‏/02 مورخ ۱ آذر ماه ابلاغ شد، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره 70186‏.00 مورخ 9‏.3‏.1400 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ 28‏.2‏.1400 شورای پول و اعتبار، به استحضار می‌رساند با توجه به بازخوردهای واصله در خصوص دستورالعمل مذکور و نیز شرایط و اقتضائات فعلی نظام اقتصادی و ارزی کشور، اصلاحیه دستورالعمل مزبور تدوین و در جلسه مورخ 16‏.8‏.1402 شوراي پول و اعتبار، به تصویب رسید. اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

1) از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خريد و فروش نقدي ارز و مسکوک و صدور حواله‌هاي ارزي و ارايه خدمات ارزي برون‌مرزي خواهد بود. 
2) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد.
3) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر  بانک‌ها و شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر می‌باشد.
4) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، کرج، مشهد، قم و اروميه با حداقل سرمایه دويست و پنجاه ميليارد ريال و ساير شهرها با حداقل سرمایه يکصد و سي ميليارد ريال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 
5) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 
6) صرافي نوع دوم منوط به تحقق شرايط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزي مجاز به تأسيس شعبه مي¬باشد.
7) شرکت‌های صرافي‌ موجود که داراي اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزي مي‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل موظف مي‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
8) شرکت‌های صرافی‌ موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.
    
در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی¬ها» مصوب جلسه مورخ  16‏.08‏.1402 شوراي پول و اعتبار، شایان ذکر است، دستورالعمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگ‌های مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏.96 مورخ 16‏.5‏.1396 به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی¬ربط ابلاغ شود.

 


تعداد بازديدها:   10,002