عرضه ۲۰۸.۱ میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز  شنبه چهارم آذر ماه 1402 به معادل ۲۰۸.۱ میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه مورخ  چهارم آذرماه  ۱۴۰۲ معادل ۲۰۸.۱میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل  ۸۲میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,448