عرضه ۲۶۷.۸ میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه هفتم  آذرماه  1402 به معادل ۲۶۷.۸میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزسه شنبه مورخ  هفتم آذر ماه  1402 معادل ۲۶۷.۸میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۳۸.۱ میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,374