سقف قرض الحسنه اعطایی صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای افزایش یافت

سقف قرض الحسنه اعطایی صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای افزایش یافت
سقف قرض‌الحسنه اعطايي توسط صندوق‌هاي قرض‌الحسنه چندشعبه‌اي به هر مشتري به مبلغ يك ميليارد ريال افزايش يافت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سقف قرض‌الحسنه اعطايي توسط صندوق‌هاي قرض‌الحسنه چندشعبه‌اي به هر مشتري از مبلغ پانصدميليون ريال به مبلغ يك ميليارد ريال افزايش يافت.


تعداد بازديدها:   4,068