نتایج آزمون « گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2» اعلام شد 

اسامی پذیرفته شدگان گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2 برگزارشده در روز بیست پنجم آبان سال جاری اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2 در روز بیست و پنجم آبان ماه سال جاری، اسامی پذیرفته شدگان به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
 
اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه حرفه ای اصول بانکداری 2- آبان  ماه 1402
ردیفنامنام خانوادگینام بانک/سازمانشماره گواهینامه
1محمد مهدیخجسته سرکاردارگروه مالی کارآمد2/4028
2فرینامرستگاری بانک پاسارگاد2/4029
3سید میثمجلیلی بانک پارسیان2/4030
4مجتبیزارع بانک ایران زمین2/4031
5علیعلیزاده پست بانک ایران2/4032
6سید علیحیدری بانک صنعت و معدن2/4033
7سحریمینی بانک گردشگری2/4034
8محمدفرهادزاده بانک توسعه تعاون2/4035
9سید اسماعیلموسوی انصاری بانک کشاورزی2/4036
10مهردادرفیع زاده بانک شهر2/4037
11نگینتوتونچیان بانک پاسارگاد2/4038
12مرتضیمیشکارمطلقدانشگاه شهید بهشتی2/4039
13محمدطهخرّاطهامرکز مبادله ارز و طلای ایران2/4040
14زهرااسکندری بانک صادرات ایران2/4041
15فرهادفرهادزاده بانک کشاورزی2/4042
16طاهرهصافی نهرابی بانک کارآفرین2/4043
17حجتزحمتی هوجقان بانک سپه2/4044
18الهامصادقی پور بانک شهر2/4045
19نسریننجاتی چرانی بانک شهر2/4046
20علیرضانجف پور کردی بانک سپه2/4047
21سید جابرحسینی بانک شهر2/4048
22داودخان میرزائیبانک قرض الحسنه مهر ایران2/4049
23فهیمهعوض پوربانک قرض الحسنه رسالت2/4050
24حمیدرضالهراسبی بانک سامان2/4051
25جوادمجردی افرا بانک شهر2/4052


تعداد بازديدها:   3,024