پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت 13 آذر، روز جهانی بانک

پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت 13 آذر، روز جهانی بانک
دکتر فرزین به مناسبت روز جهانی بانک که در سال 2023 با شعار «دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بهبود معماری مالی جهانی» نامگذاری شده است پیامی منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن پیام رئیس کل به شرح زیر است:

«روز جهانی بانک» که برای قدردانی از نقش خطیر بانک های توسعه ای در کمک به توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی در تقویم جهانی ثبت شده، فرصت مغتنمی است برای تاکید بر سیاست های بانک های مرکزی در زمینه بانک های توسعه ای و تخصصی و همچنین برنامه های این بانک ها به منظور تحقق شعار « دستیابی به اهداف توسعه پایدار و بهبود معماری مالی جهانی» که برای سال 2023 عنوان شده است. 

از مهمترین وظایف بانک های مرکزی ایفای نقش بانکداری در راستای ارتقای اهداف توسعه پایدار، حمایت از رشد اقتصادی پایدار، حداقلی کردن عدم توازن های اقتصادی، تسهیل در دسترسی به خدمات مالی برای همگان و بهبود نظام های پولی می باشد. 

پر واضح است که بانک ها به عنوان ستون های اصلی اقتصاد و تسهیل گران ارتباطات مالی، نقش بسیار حیاتی در پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری و بهبود سیستم مالی دارند و ما نیز به عنوان نهاد سیاستگذار برمبنای رویکردهای نوین نظارتی و مقرراتی زمینه مطلوبی برای فعالیت های موثر بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی فراهم می کنیم.

بانک مرکزی با توانمندی ها و تدابیر ویژه و اتکا به حمایت همگانی می تواند گامی موثر در جهت پیشرفت اقتصادی کشور بردارد و قطعا برای دستیابی به این هدف ارزشمند از تمام ابزار قانونی استفاده خواهد کرد. 

در پایان ضمن ارج نهادن بر مساعی مجدانه یکایک کارکنان شبکه بانکی کشور، امیدواریم با اتخاذ تصمیم های هوشمندانه، مسیر توسعه پایدار و بهبود معماری مالی هموار شود و اعتماد به پیشرفت مستمر و تحقق اهداف بلندمدت در کل عرصه بانکی و پولی کشورمان را شاهد باشیم. 
 
محمدرضا فرزین
رئیس کل بانک مرکزی
 


تعداد بازديدها:   4,172