عرضه 294.6 میلیون دلار به صورت حواله

 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز دوشنبه سیزدهم آذرماه 1402 به معادل 294.6میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز دو شنبه سیزدهم آذرماه 1402 معادل294.6میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 174.3 میلیون دلار بود.


 


تعداد بازديدها:   2,440