عرضه ۲۷۵.۹ میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ به معادل ۲۷۵.۹ میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزسه شنبه مورخ ۲۱ آذر ماه  ۱۴۰۲ معادل ۲۷۵.۹میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۵۴.۷ میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,418