عرضه ۳۵۴ میلیون دلار به صورت حواله

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه ۲۸ آذرماه 1402 به معادل ۳۵۴ میلیون دلار رسید.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزسه شنبه مورخ ۲۸ آذر ماه  1402 معادل ۳۵۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۲۱۲  میلیون دلار بود.

 


تعداد بازديدها:   2,323