بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن ابلاغ شد

بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن ابلاغ شد
بخشنامه افزایش سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن به 20 بانک عامل ملت، ملی، مسکن، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصادنوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل ابلاغ شد. 

به گزارش روابط عممومی بانک مرکزی؛ پیرو نامه شماره 59632‏‏‏/01 مورخ 10‏‏‏/3‏‏‏/1401 در خصوص افزایش سقف فردی تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ 28‏‏‏‏/9‏‏‏‏/1402 مقرر شد: "سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ 800 هزار میلیارد ریال و همچنین سقف فردی تسهیلات یادشده بر اساس طبقه‌بندی مناطق جغرافیایی به شرح ذیل، افزایش یابد:
شهر تهران: دو میلیارد (2،000،000،000) ریال
مراکز استان‌ها: یک میلیارد و پانصد میلیون (1،500،000،000) ریال
سایر شهرها: یک میلیارد (1،000،000،000) ریال
روستاها: چهارصد میلیون (400،000،000) ریال" 

گفتنی است  تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال قابل اعطا می‌باشد. 

همچنین نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط جهت بهره‌مندی از تسهیلات مزبور طبق روال گذشته  توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.


تعداد بازديدها:   4,163