نتایج آزمون «حسابرسی داخلی موسسات اعتباری» اعلام شد 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون حسابرسی داخلی موسسات اعتباری برگزار شده در روز 23 آذر ماه سال جاری اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون حسابرسی داخلی موسسات اعتباری در روز بیست و سوم آذر ماه سال جاری، اسامی پذیرفته شدگان به شرح فهرست زیر اعلام می شود:

1


تعداد بازديدها:   4,073