تداوم روند نزولی رشد پایه پولی و نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذرماه

تداوم روند نزولی رشد پایه پولی و نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در آذرماه
با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پايه پولي دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذر‌ماه کاهش یافت. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذر‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۰ درصد در پايان آذر‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات کل‌های پولی در آذر ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدينگي در پايان آذرماه 1402 به رقم 74980.0 هزار میلیارد ریال رسيد که نسبت به پايان سال 1401 معادل 18.3 درصد رشد نشان مي‌دهد.همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 33.4 درصد در پایان آذر‌ماه 1401 طی یک روند نزولی به 27.0 درصد در پايان آذر‌ماه 1402 کاهش یافته است. 

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 27.0 درصد درپایان آذرماه 1402 حاکی از تحقق اهداف برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانکها در دوره اخیر است.

بر اساس این گزارش، پايه پولي در آذرماه سال 1402 نیز رقم 10231.9 هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذر‌ماه سال جاری رشدی معادل 19.0 درصد را نسبت به پايان سال 1401 تجربه کرد. 

رشد پايه پولي دوازده‌ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45.0 درصد در فروردین‌ماه به 33.5 درصد در آذر‌ماه کاهش یافت. 

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذر‌ماه 1402 نسبت به پايان سال 1401، معادل 0.6 درصد کاهش یافت و به رقم 7.328 رسید.
1

2


تعداد بازديدها:   4,223