عرضه 315.5 میلیون دلار به صورت حواله    

مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز سه شنبه  19 دی ماه 1402 به معادل 315.5  میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز سه شنبه 19 دی ماه 1402 معادل 315.5 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل 110.5 میلیون دلار بود.


تعداد بازديدها:   1,657