پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در سامانه نیما/ مازاد عرضه ۱۹۴ میلیون دلار حواله در سامانه نیما

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در سامانه نیما/ مازاد عرضه ۱۹۴ میلیون دلار حواله در سامانه نیما  در معاملات امروز حواله ارزی در سامانه نیما عرضه از تقاضا پیشی گرفت به طوری که از مجموع ۳۱۵ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۹۴ میلیون دلار بدون مشتری نزد عرضه کنندگان باقی ماند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز شنبه ۲۳ دی ماه  ۱۴۰۲ به معادل ۳۱۵میلیون دلار رسید که از میزان ۱۲۱ میلیون دلار آن معامله شد  .

گفتنی است در معاملات روز پنجشنبه هفته گذشته  نیز از  ۱۶۳.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما فقط  ۴۶.۴ میلیون دلار ان معامله شد

 


تعداد بازديدها:   2,033