«ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي» ابلاغ شد

«ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي» ابلاغ شد
بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره 02.264794 به تاریخ 1402.10.28 خطاب به تمامی بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد:

پیرو بخشنامه شماره 77670‏/01 مورخ 30‏/3‏/1401 موضوع ابلاغ احکام مرتبط با شبکه بانکی کشور مقرر در «قانون جهش توليد دانش‌بنيان»، همانگونه که مستحضرند وفق بند (الف) ماده (18) آن قانون؛ سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي در طرحهای مصوب شورای راهبری فن‌آوریها و توليدات دانش‌بنيان از شمول بند (ب) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مستثني شد و به عنوان فعاليت بانکي تلقي گردید. 

لیکن مؤسسات اعتباری و صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف شدند حداکثر پس از هفت سال از تاريخ آغاز سرمايه‌گذاری، نسبت به اتمام سرمايه‌گذاری و خروج از آن اقدام نمايند. خاطرنشان می‌سازد به استناد حکم قانونی مذکور، «دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده (١٨) قانون جهش توليد دانش‌بنيان» در جلسه مورخ ٢٠‏/١٠‏/١٤٠١ شـوراي راهبـري فنـاوري¬ها و توليدات دانش‌بنيان مصوب گردید که وفق ماده (12) آن مقرر گردید بانک مرکزی با همکاری معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی، چهارچوب ضوابط سرمایه‌گذاری مشترک مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی را تدوین و ابلاغ نماید. 

با عنایت به مراتب مذکور، این بانک با همکاری معاونت علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی،«ضوابط ناظر بر سرمايه‌گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با صندوق نوآوری و شکوفايي» را تدوین نمود که در جلسه مورخ 22‏‏‏‏‏/9‏‏‏‏‏/1402 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 

به موجب دستورالعمل مذکور، مؤسسه اعتباری مجاز است با رعایت مفاد دستورالعمل، در یک شرکت پروژه فن‌آور، نوآور و یا دانش‌بنیان، یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و گواهی شراکت تأمین مالی جمعی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفايي، سرمایه‌گذاری نماید. همچنین حداکثر سهم مشارکت مؤسسه اعتباری در مصادیق سرمایه‌گذاری مذکور، 40 درصد می‌باشد. ضمن آن که، سرمایه‌گذاری مؤسسه اعتباری صرفاً در مرحله پذیره‌نویسی (انتشار، تأسیس یا افزایش سرمایه) مجاز است. علاوه بر این، مؤسسه اعتباری باید هرگونه تغییر در اساسنامه، امیدنامه، ساختار مالکیتی و مدیریتی مصادیق سرمایه گذاری موضوع این ضوابط را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهد و نکته شایان ذکر دیگر آن که، سرمایه‌گذاری موضوع دستورالعمل حاضر، توسط اشخاص وابسته مؤسسه اعتباری ممنوع است.

لذا ضمن ایفاد یک نسخه از ضوابط موصوف به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسـريع و بـا لحــاظ مفــاد بخشــنامه شـماره ١٤٩١٥٣‏‏‏‏‏/٩٦ مورخ 16‏‏‏‏‏/5‏‏‏‏‏/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شـده و بر حسـن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.‏‏‏‏‏

 


تعداد بازديدها:   3,463