عرضه ۴۱۶ میلیون دلار حواله ارز در سامانه نیما /  بیش از دو برابر تقاضای ارز در سامانه نیما عرضه شد

از مجموع 416 میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما در معاملات امروز 205 میلیون دلار آن معامله شد .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در معاملات امروز شنبه 30 دی ماه ۱۴۰۲ سامانه نیما در مجموع معادل 416 میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که برای 211 میلیون دلار آن تقاضایی وجود نداشت .

در معاملات روز چهارشنبه نیز از مجموع 380.5 میلیون دلار حواله عرضه شده معادل 149.5 میلیون دلار ان معامله شد و 231 میلیون دلار از حواله های عرضه شده بدون خریدار باقی ماند .

 تعداد بازديدها:   1,570