عرضه ۳۶۱.۱میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ فقط ۲۵درصد حواله ها معامله شد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۶۱.۱ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۲.۴میلیون دلار  ان معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز سه شنبه  دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۶۱میلیون و ۱۰۰هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ان معامله شد.

به این ترتیب امروز  حدود ۷۵ درصد از مجموع حواله های ارزی عرضه شده در سامان نیما یعنی ۲۷۸.۷میلیون  دلار مشتری نداشت و فقط ۲۵ درصد حواله های عرضه شده معامله شد.

در معاملات روز گذشته نیز  حدود ۶۰ درصد از مجموع ۲۵۸.۸ میلیون دلار حواله های ارزی عرضه شده در سامان نیما  مشتری نداشت و فقط ۴۰ درصد حواله های عرضه معامله شد.

 تعداد بازديدها:   2,764