نتایج دوره سوم آزمون «مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه» اعلام شد 

اسامی پذیرفته شدگان دوره سوم آزمون مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه اعلام شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ پیرو برگزاری آزمون مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره سوم در روز 28 دی ماه سال جاری، اسامی پذیرفته شدگان به شرح فهرست زیر اعلام می شود:
 

اسامی پذیرفته شدگان آزمون گواهینامه مهارت انجام عملیات قرض‌الحسنه دوره سوم- 28 دی ماه سال 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام بانک/سازمان

شماره گواهینامه

1

محمد

افرا

صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق

03/7001

2

پیمان

مظفری نژاد

بخش خصوصی

03/7002

3

علیرضا

تیموری جروکانی

صندوق قرض الحسنه عمار منارجنبان

03/7003

4

مصطفی

بصیری

صندوق قرض الحسنه قمربنی هاشم(ع)چمگردان

03/7004

5

احمد

داداش زاده سیار

صندوق قرض الحسنه ولیعصر بندپی شرقی گلوگاه بابل

03/7005

6

محسن

شرف زاده

صندوق قرض‌الحسنه عمار منارجنبان

03/7006

7

حسین

یزدی پور

صندوق حضرت ابوالفضل (ع) قزوین

03/7007

8

حسین

صادقی

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7008

9

مهران

کرمی چمگردانی

قرض الحسنه تک شعبه ای

03/7009

10

محمدرضا

اکبری

صندوق ذخیره صالحین و آینده ساز ایرانیان

03/7010

11

حسن

تارویردیلو

صندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان

03/7011

12

محمد حسن

رمضانی

بانک دي

03/7012

13

احمد

طاهری فر

صندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان

03/7013

14

جواد

چاره ساز

صندوق قرض الحسنه گوهر نگین بام در شرف تاسیس

03/7014

15

حسین

لطفی

قرض الحسنه

03/7015

16

طاهره

صافی نهرابی

بانک كارآفرين

03/7016

17

محمد مهدی

فریدوند

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

03/7017

18

حامد

قاضی لواسانی

صندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان

03/7018

19

محمدباقر

غائی

صندوق رئوف

03/7019

20

حجت اله

طریقت خاکسار

صندوق قرض الحسنه علي بن موسي الرضا (ع) گزبرخوار

03/7020

21

حامد

غلامی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

03/7021

22

مجید

صفری

صندوق قرض الحسنه بعثت شمیران

03/7022

23

هادی

انصاری

صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق

03/7023

24

رضا

سالاریان

بانک ملت

03/7024

25

حسن

محمدی

صندوق قرض الحسنه پرستاری استان خراسان رضوی

03/7025

26

سید سعید

نجم آبادی

صندوق حضرت ابوالفضل (ع) قزوین

03/7026

27

مرتضی

روان بخش

صندوق قرض الحسنه حسنات حبیب آباد

03/7027

28

سعید

نیکبخت نصر آبادی

آزاد

03/7028

29

جواد

بهاری

صندوق قرض الحسنه پرستاری استان خراسان رضوی

03/7029

30

رضا

توکلی گارماسه

قرض الحسنه ولی عصر گارماسه

03/7030

31

ایمان

رضائی فر

صندوق قرض الحسنه توسعه نوآوری ایرانیان

03/7031

32

مهرداد

چوبداری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

03/7032

33

فاطمه

کاظمی

قرض الحسنه درشرف تاسیس کریمان نیک اندیش

03/7033

34

محمدرضا

صادقی

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7034

35

اخمد

رجبی

قرض الحسنه حکمت

03/7035

36

محسن

بخشی فعله

صندوق قرض الحسنه آتیه سازان اکرام

03/7036

37

محمدرضا

حسن پور

صندوق قرض الحسنه شهید خطیبی

03/7037

38

علی

هادی منش

صندوق قرض الحسنه امام رضا علیه السلام

03/7038

39

علیرضا

نوری

صندوق قرض الحسنه حضرت حسین ابن علی (ع)

03/7039

40

حسن

سعادت فرجام

گوهر نگین بام در شرف تاسیس

03/7040

41

احسان

مطهری فریمانی

صندوق قرض الحسنه گوهر نگین بام در شرف تاسیس

03/7041

42

حمید

آبیار

صندوق قرض الحسنه دارلفنون فردوس

03/7042

43

سعید

فتحی

صندوق قرض الحسنه آتیه سازان اکرام

03/7043

44

مرتضی

باقری ترشیز

صندوق قرض الحسنه شهید خطیبی

03/7044

45

محمد

مسکنی

صندوق قرض الحسنه حامیان گستر فناوری پردیس

03/7045

46

جواد

غفاری

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7046

47

سمیرا

مرکزی

صندوق قرض الحسنه نسل فردای اصفهان(شماره ثبت:960)

03/7047

48

محمد باقر

گرایلی

صندوق قرض الحسنه گوهر نگین بام در شرف تاسیس

03/7048

49

کریم

علی نقی

صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای رهگشای جوانان اصفهان

03/7049

50

محمود

شکری

صندوق قرض الحسنه پرستاری استان خراسان رضوی

03/7050

51

مهدی

دهقان بنادکی

صندوق امام رئوف

03/7051

52

امیر

کلانتریان

صندوق قرض الحسنه آتیه سازان اکرام

03/7052

53

محمدرضا

کمالی زازرانی

صندوق قرض الحسنه مالک اشتر زازران

03/7053

54

قربان

فرزین

بانک آينده

03/7054

55

محبوبه

پاکدل

صندوق قرض الحسنه پرستاری خراسان رضوی

03/7055

56

مجتبی

غفاری

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7056

57

آزاد

مجیدی

صندوق قرض الحسنه جام جم

03/7057

58

زهرا

متقی زاده جزی

صندوق قرض الحسنه علي بن موسي الرضا (ع) گزبرخوار

03/7058

59

علی

انصاری

صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق

03/7059

60

حمیدرضا

مجیری فروشانی

قرض الحسنه پرستوی مهاجر آزادگان

03/7060

61

عبدالله

جزی

قرض الحسنه مهرماندگار جوشقان قالی

03/7061

62

اسماعیل

رضائی سبزوار

صندوق قرض الحسنه پرستاری استان خراسان رضوی

03/7062

63

مرتضی

کرمی

قرض الحسنه قمر بنی هاشم چمگردان

03/7063

64

محمود

علی گو

صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

03/7064

65

مهرشاد

میرزائیان خمسه

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

03/7065

66

فریدون

ملکی سهل آبادی

صندوق قرض الحسنه حامیان گستر فناوری پردیس

03/7066

67

امین

بایمانی

صندوق قرض الحسنه آتیه سازان اکرام

03/7067

68

محمدعلی

کمالی

قرض الحسنه پرستوی مهاجر آزادگان

03/7068

69

سیدجواد

نعیمائی موسوی

صندوق قرض الحسنه ولیعصر بندپی شرقی گلوگاه بابل

03/7069

70

زهرا

حیدرزاده

صندوق ذخیره صالحین و آینده ساز ایرانیان

03/7070

71

محسن

مفاخری

صندوق قرض الحسنه متولیان رشد

03/7071

72

سید رضی

آقاسیدی

صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

03/7072

73

زهره

اکبری

صندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس مهرپویان جاوید

03/7073

74

محمود

عمیدی

تعاونی اعتبار اعضا و شاغلین نظام پرستاری

03/7074

75

علی

مهوری حبیب آبادی

قرض الحسنه در شرف تاسیس آینده سازان میهن

03/7075

76

مجتبی

طالبی خرزوقی

صندوق قرض الحسنه مالک اشتر شهر خورزوق

03/7076

77

علی

صادقیان چم گردانی

بازنشسته آب و فاضلاب

03/7077

78

محمد

جعفری

صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای رهگشای جوانان اصفهان

03/7078

79

سید محمدعلی

رضوی

صندوق قرض الحسنه مالک اشتر شهر خورزوق

03/7079

80

محمد مهدی

ساسانی

صندوق قرض الحسنه بعثت شمیران

03/7080

81

علی

کریمی ایوانکی

صندوق قرض الحسنه مهر محمد شهر البرز

03/7081

82

ابوالفضل

عزیزی

صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق

03/7082

83

امیرحسین

محققی

صندوق قرض الحسنه بعثت شمیران

03/7083

84

سید نقی

میراحمدی

صندوق قرض الحسنه نوین اسلامی کرج

03/7084

85

سید احسان

هاشمی

مؤسسه اعتباري نور

03/7085

86

رضا

کاظمی تکلیمی

سایر

03/7086

87

مرتضی

صادقی

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7087

88

سید موسی

هاشمی

صندوق قرض الحسنه شهید خطیبی

03/7088

89

یوسف

کرمی چمگردانی

قرض الحسنه امام حسن مجتبی چمگردان

03/7089

90

غلامرضا

رهنما

صندوق قرض الحسنه والفجر شهریار

03/7090

91

سید رمضانعلی

میرتقی

صندوق قرض الحسنه نوین اسلامی کرج

03/7091

92

حسین

حضوربخش

صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی

03/7092

93

محمد

کلاهی عهد جدید

صندوق قرض الحسنه حامیان گستر فناوری پردیس

03/7093

94

علی اکبر

محمد حسینی

بانک ملت

03/7094

95

محمود

ملک

صندوق قرض الحسنه کرامت احمدآباد مستوفی

03/7095

96

سعید

جبروتیان

قرض الحسنه حضرت زینب کبری (س)

03/7096

97

محمد

دورودیان

برق تهران

03/7097

98

محمدرضا

حاجی حیدری

قرض الحسنه پرستوی مهاجر آزادگان

03/7098

99

سید یحیی

حسینی

صندوق قرض الحسنه پرستاری استان خراسان رضوی

03/7099

100

سیدحمیدرضا

بهنام فرد

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران

03/7100

101

حمیدرضا

احمدی شاهدانی

صندوق قرض الحسنه شهید شاکر نهضت آباد

03/7101

102

مجید

ایزدی

بانک ملي ايران

03/7102

103

ابراهیم

محسنی

صندوق قرض الحسنه شاهد

03/7103

104

زهرا

رنجبری

صندوق قرض الحسنه در شرف تاسیس مهرپویان جاوید

03/7104

105

عیسی

علیزاده

صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

03/7105

106

مرضیه

رضوانی

صندوق قرض الحسنه پرستاری خراسان رضوی

03/7106

107

محمود

اسماعیلی

صندوق قرض الحسنه حضرت مهدی

03/7107

108

نسیم

دهقان پور

صندوق معراج طاها البرز

03/7108

109

مهدیه

نیکنام

آزاد

03/7109

110

امیرمحمد

طبسی خرزوقی

صندوق قرض الحسنه مالک اشتر شهر خورزوق

03/7110

111

سید کرامت

نور اللهی

قرض الحسنه نوین اسلامی

03/7111

112

زهرا

مهوری حبیب آبادی

قرض الحسنه در شرف تاسیس اینده سازان میهن

03/7112

113

برات اله

زارعی

صندوق احسان خوشاب خراسان رضوی

03/7113

114

حمید

لازمی

صندوق معراج طاها البرز

03/7114تعداد بازديدها:   3,985