عرضه ۲۸۷میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ ۱۸۰میلیون دلار حواله ارزی مشتری نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۷ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۰۷میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز چهار شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۸۷میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۰۷میلیون دلار آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۷میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۸۰میلیون دلار ان به فروش نرسید .

در معاملات روز گذشته  نیز از مجموع ۲۹۸ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۵میلیون دلار ان معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   2,312