عرضه ۵۹۸.۴میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ ۲۵۰میلیون دلار حواله ارزی مشتری نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۵۹۸.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده ۳۴۸.۳میلیون دلار ان معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز شنبه  ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۵۹۸.۴میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۳۴۸.۳میلیون دلار ان معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۵۹۸.۴میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده 250.1میلیون دلار ان به فروش نرسید .

 


تعداد بازديدها:   1,971