اعلام نتیجه سی‌امین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاري حراج سی‎‌ویکم در سال 1402

ضمن اعلام نتیجه سی امین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ (در تاریخ  1 اسفند ماه ۱۴۰۲)، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 8 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
31
بانک مرکزي پیشنهادات دريافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميم‌گيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارش‌هاي برنده اقدام مي‌کند. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 صرفاً مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسلامي دولت در بازار ثانويه اوراق است. کارگزاري این بانک ضمن تامين‌ زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.


تعداد بازديدها:   2,169