عرضه ۳۴۳.۲ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ نیمی از حواله های عرضه شده معامله نشد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۴۳.۲میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۶۹.۷میلیون دلار ان معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز سه شنبه هشتم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۴۳.۲میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۶۹.۷ میلیون دلار ان معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۴۳.۲ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۷۳.۵ میلیون دلار ان معادل ۵۰درصد کل عرضه حواله های عرضه شده  به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته نیز از مجموع معادل ۴۶۹.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد ۱۸۳.۴ میلیون دلار ان معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,718