عرضه ۳۴۰.۹ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما/ عرضه در سامانه نیما دو برابر تقاضا

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز چهار شنبه نهم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۴۰.۹میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۶۶.۱ میلیون دلار ان معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۴۰.۹میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۷۴.۸ میلیون دلار ان معادل ۵۱درصد کل عرضه حواله های عرضه شده  به فروش نرسید .

در معاملات روز گذشته نیز از مجموع ۳۴۳.۲میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۶۹.۷میلیون دلار ان معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,770