عرضه ۲۸۱.۶ میلیون دلار حواله ارزی/ ۵۲ درصد حواله های عرضه شد به فروش رفت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۱.۶میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۴۶.۶میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز دو شنبه چهاردهم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۸۱.۶میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۴۶.۶میلیون دلار معادل ۵۲ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۱.۶ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۳۵ میلیون دلار آن معادل ۴۸درصد کل عرضه حواله های عرضه شده  به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته نیز از مجموع ۲۳۳میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۱۱ میلیون دلار ان معادل ۴۸درصد معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,325