روز پرکار سامانه نیما؛

عرضه ۳۳۳.۶ میلیون دلار حواله ارزی /۷۱ درصد حواله های عرضه شده معامله شد

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۳۳۳.۶  میلیون دلار حواله عرضه شده  ۲۳۶.۳  میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز چهار شنبه شانزدهم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل  ۳۳۳.۶  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۲۳۶.۳ میلیون دلار معادل ۷۱  درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۳۳.۶  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده فقط ۹۷.۳ میلیون دلار آن معادل ۲۹ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

روز گذشته از مجموع ۲۷۳.۸ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۵۳.۱ میلیون دلار آن معادل ۵۶ درصد معامله شد.


تعداد بازديدها:   1,483