تب خرید فروکش کرد؛

۴۵ درصد حواله های ارزی در سامانه نیما مشتری نداشت/عرضه ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله ارزی

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده  ۱۵۵.۵ میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز یک شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۵۵.۵ میلیون دلار معادل ۵۵  درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۲۴.۹میلیون دلار آن معادل  ۴۵ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

روز گذشته از مجموع از مجموع  ۲۸۹  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده در سامانه نیما ۱۲۶ میلیون دلار آن معادل ۳۴ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

 


تعداد بازديدها:   1,132