عرضه 460.9 میلیون دلار حواله ارزی/ 55 درصد حواله های ارزی به فروش رسید 

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  460.9 میلیون دلار حواله عرضه شده  253.9 میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز دو شنبه 21 اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل 460.9 میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  253.9 میلیون دلار معادل ۵۵  درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  460.9 میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده 207 میلیون دلار آن معادل  ۴۵ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

روز گذشته نیز از مجموع  280.4 میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده در سامانه نیما 124.9میلیون دلار آن معادل 45 درصد کل حواله ها به فروش نرسید.


تعداد بازديدها:   1,137