تب خرید فروکش کرد ؛

عرضه ۳۲۵.۱میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما / ۷۱ درصد حواله های عرضه شده مشتری نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۲۵.۱  میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۳.۲  میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز چهار شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۳۲۵.۱ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۹۳.۲ میلیون دلار معادل  ۲۹ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۲۵.۱  میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده  231.۹   میلیون دلار آن معادل ۷۱ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته نیز از  مجموع معادل۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۲۵۷ میلیون دلار معادل ۴۹ درصد آن معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   1,089