عرضه ۲۸۰.۴میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما / ۵۳ درصد حواله های عرضه شده متقاضی نداشت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۰.۴  میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۳۰.۷  میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز چهار شنبه پانزدهم  فروردین ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۳۰.۷ میلیون دلار معادل  ۴۷ درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۸۰.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده  ۱۴۹.۷   میلیون دلار آن معادل ۵۳ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

در معاملات روز گذشته نیز از  مجموع ۲۶۷ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۲۰۴ میلیون دلار آن معادل ۷۶.۵ درصد کل حواله ها به فروش نرسید.

 


تعداد بازديدها:   1,013