عرضه ۳۲۳.۶ میلیون دلار حواله ارزی در سامانه نیما / نیمی از حواله های عرضه شده به فروش نرفت

در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۲۳.۶ میلیون دلار حواله عرضه شده ۱۵۰.۹  میلیون دلار آن معامله شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی امروز یک شنبه 19 فروردین ۱۴۰۳ در مجموع معادل ۳۲۳.۶ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۱۵۰.۹ میلیون دلار معادل  47 درصد آن معامله شد.

به این ترتیب در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۲۳.۶ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شده ۱۷۲.۷  میلیون دلار آن معادل ۵۳  درصد کل حواله ها متقاضی داشت.

در معاملات روز گذشته نیزاز مجموع ۲۸۹.۲ میلیون دلار حواله عرضه شده ۹۸.۶ میلیون دلار آن معامله شد.

 


تعداد بازديدها:   940