بررسی آخرین تحولات اقتصاد کشور در سال 89

 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بررسی آخرین تحولات اقتصاد کشور در سال 89 عنوان مقاله ای است که جناب آقای دکتر قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تاریخ 27/2/90به بیست و یکمین همایش سیاستهای پولی و ارزی ارائه نمودند، متن کامل مقاله یادشده به این شرح می باشد .

 تعداد بازديدها:   7,682