دکتر قربانی با موفق ارزیابی کردن طرح پیش فروش سکه بیان کرد:

پنجاه و شش‌هزارميليارد ريال نقدينگي سیال در جامعه جذب سیستم بانکی شد

  با توجه به عملکرد موفق بانک مرکزی در زمینه اجرای تعهدات طرح پيش فروش سکه در سال جاری و پایان یافتن مراحل اول و دوم چهار ماهه که منتج به تعیین تکلیف بیش از 79 درصد از کل تعهدات در زمینه پیش فروش سکه گردید، بر این اساس جهت آگاهی از فلسفه اجراي طرح، دلايل مداخله بانک مرکزي در بازار طلا، ترکيب پيش خريد کنندگان سکه، بکارگيري ابزارهاي جايگزين و آثار اجراي طرح بر نقدينگي موجود در جامعه‌، مصاحبه ای با جناب آقای دکتر پیمان قربانی مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی صورت گرفته است که از نظر می‌گذرانید:
  مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی  با اشاره به اینکه در سال گذشته به دنبال افزايش قيمت جهاني طلا و افزايش نرخ برابري دلار با ريال، بازار ارز و سکه دچار التهاب و نوسان شديد شد و به رغم اقدامات متعدد بانک مرکزي در جهت کنترل بازار و بازگرداندن ثبات و تعادل به آن، موج تقاضاي سوداگري روز به روز افزايش يافت تا بدان جا که صف‌هاي طويلي از متقاضيان اعم از حرفه‌اي و غير حرفه‌اي در مقابل شعب بانک‌ملي تشکيل شد خاطر نشان کرد:  بر این اساس بانک مرکزی در راستاي يکي از رسالت‌هاي قانوني خود که همانا ثبات بخشي به بازارهای مالی و کمک به ايجاد تعادل و هدایت قیمت آن‌ها در مسیر عوامل بنیادی است، طرح پيش فروش سکه را به اجرا گذاشت.
   وی با بیان این نکته که‌ طرح پیش فروش سکه طبيعتاً ماهيت کوتاه مدت دارد و نبايد از آن انتظار بلند مدت داشت افزود: همچنان که  ريشه التهابات اخير در بازار طلا و ارز نيز ماهيت کوتاه مدت دارند و انتظار نمي‌رود در بلند مدت تداوم داشته باشند.  
   مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی  ايجاد ثبات در بازارهای مالی را يکي از وظايف اصلي بانک‌هاي مرکزي بر شمرد و تاکید کرد: در همين راستا و با توجه به تاثيرگذاري نوسانات قيمت سکه بر ساير قيمت‌ها و ارتباط نزديک و تنگاتنگ آن با نرخ ارز، تحولات بازار سکه و طلا همواره مورد توجه بانک مرکزي بوده و سعي شده از ايجاد حباب قيمتي در اين بازار جلوگيري شود. بر همين اساس، زماني که اختلاف  قيمت سکه از ارزش طلاي آن افزايش ‌يابد بانک مرکزي با استفاده از ابزارها و امکانات خود در بازار مداخله مي نمايد.
  دکتر قربانی اجراي طرح پيش فروش سکه در سال 1390را از روش هایی برشمرد که در آن زمان با توجه به شرايط بازار و محدودیت تعدیل سایر ابزارهای سیاستی، مناسب ارزيابي گردید و در کنار ساير اقدامات انجام شده در حوزه پولي و ارزي زمينه بازگشت ثبات نسبي در بازار سکه و طلا را فراهم نمود. 
   وی با بیان اینکه ترکيب پيش خريد کنندگان سکه به هيچ وجه اين ادعا که پيش خريدکنندگان سکه عمدتاً دلالان و سوداگران سکه و ثروتمندان جامعه بوده‌اند را تاييد نمي‌کند افزود: به نظر مي رسد بخش اعظم افرادي که در اين طرح شرکت نموده اند، افرادي هستند که سعی بر آن داشته اند ارزش حداقل اندوخته خود را از اين طريق حفظ نمايند، زيرا بيش از 46 درصد از افرادي که در اين طرح مشارکت نموده‌اند حداکثر 10 سکه پيش خريد کرده‌اند و حدود 80 درصد از آن‌ها حداکثر 30 سکه ثبت نام نموده اند ومتوسط سکه‌هاي پيش خريد شده توسط اين افراد نيز کمتر از 10 سکه بوده‌است.
  مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی  با موفق ارزیابی کردن  طرح پیش فروش سکه  بیان کرد: حتی اگر فرض شود که کليه پيش خريد‌کنندگان سکه نيز دلالان و سوداگران بازار سکه و طلا بودند، در اين صورت با توجه به اینکه در آن مقطع هنوز نرخ‌های سود بانکی مورد بازنگری قرار نگرفته بودند، بازهم طرح پيش فروش سکه اقدام مناسبي بود که از طريق آن بيش 56 هزار ميليارد ريال از نقدينگي سیال موجود در دست اين افراد جمع آوري و جذب سيستم بانکي شد. بنابراين، اجراي طرح پيش فروش سکه دامنه فعاليت دلالان و سوداگران مزبور را در آن مقطع زماني به ميزان قابل توجهي کاهش داد.
   وی با بیان اینکه ترکيب استفاده کننده‌ها از گواهي سپرده و ساير ابزارهاي جايگزين به خوبي نشان مي دهد که غالب افراد شرکت کننده در طرح پيش فروش سکه، کساني بوده‌اند که تمايل چنداني به فعاليت در بازارهاي ريسکي نداشته‌اند تاکید کرد: اکثر کسانی که از ابزارهاي جايگزين استفاده نمودند افرادي هستند که تعداد بيشتري سکه پيش‌خريد کرده‌اند، بر این اساس اين افراد را نيز نمي توان لزوماً در زمره دلالان و سوداگران بازار سکه و طلا به شمار آورد. 
   دکتر قربانی ضمن اشاره به این نکته که بانک مرکزی در آغاز اجراي طرح پيش فروش سکه از طرق مختلف سعي کرد توجه هموطنان را به شرايط بازار سکه و ارز و ريسک پذير بودن اين بازارها جلب نمايد اضافه کرد: با اين وجود، به منظور جلوگيري از خسران پيش خريد‌کنندگان،  بانک مرکزی آنان را در دريافت سکه يا اصل پول پرداختي مخير کرد ، همچنين با توجه به احتمال کاهش قيمت سکه در زمان سررسيد، قيمت پيش فروش را براساس پیش بینی‌های به عمل آمده به نحوی تعيين کرد که احتمال ضرر و زيان افراد را به حداقل برساند.
  وی تاکید کرد: روش های جایگزین موید آن است که از ابتدا بانک مرکزي سعي کرده ضمن فراهم کردن زمينه خريد سکه براي متقاضيان واقعي، جلوي ضرر و زيان احتمالي پيش خريدکنندگان را بگيرد.
  وی با بیان اینکه بانک مرکزي قبل از فرارسيدن موعد تحويل سکه‌ها ‌با بررسي و تحليل وضعيت ثبت نام کنندگان و شرايط بازار و با آگاهي از اينکه ورود حجم بسيار زيادي سکه در دوره‌اي محدود به بازار مي توانست موجب کاهش بسيار زياد قيمت آن به صورت مقطعی و پایین تر از سطح بنیادین  و ایجاد ضرر و زیان برای افراد و نهایتاً شکل‌گيري دوره جديدي از سوداگري شود تاکید کرد :بر این اساس بانک مرکزی ابزارهاي جايگزين مختلفي معرفي نموده که ضمن اختياري بودن، سود مناسبي را نصيب پيش خريدکنندگان سکه مي‌نمايد.
  وی افزود:  اين ابزارها که با توجه سليقه‌هاي مختلف پيش‌خريد کنندگان سکه طراحي شده بود توانست ضمن کنترل نسبي بازار و مدیریت قیمت در راستای متغیرهای تعیین کننده قیمت سکه، مانع از ضرر و زيان هموطنان شرکت کننده در طرح پيش فروش سکه شود.
  دکتر قربانی با اشاره به اینکه‌ در نتيجه اجراي طرح پيش فروش سکه بيش از 56 هزار ميليارد ريال از نقدينگي سیال شده در جامعه جذب بانک ملي ايران گردید و به طور متوسط حدود 5 ماه از فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته بازانه دور شد اضافه نمود: با توجه به نياز فعاليت‌هاي اقتصادي به منابع مالی، جذب اين حجم از نقدينگي در بانک ملي و هدایت آن به بازار رسمی پول کشور، زمينه به خدمت گرفتن منابع فوق به فعالیت‌های اقتصادی کشور را فراهم کرد.
  مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی حفظ وجوه حاصل از پيش فروش سکه در بانک ملي و امکان تبديل بخش قابل توجهي از سکه‌هاي پيش فروش شده به اوراق گواهي سپرده را از دیگر نتایج طرح پیش فروش سکه خواند و افزود: تاکنون حدود 5/18 هزار ميليارد ريال از وجوه جمع آوري شده در نتيجه اجراي طرح پيش فروش سکه به اوراق گواهي سپرده 2 ساله تبديل شده که به معني حفظ بخش قابل توجهي از مازاد نقدينگي جامعه در سيستم بانکي و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي از کانال رسمي مي‌باشد، ضمن اینکه برای هموطنان فرصتی فراهم کرد تا با نگهداری منابع مالی خویش در قالب اوراق گواهی سپرده ضمن برخورداری از نرخ سود مناسب و بدون ریسک، در تامین مالی تولید و آبادانی اقتصاد کشور سهیم گردند.
 وی در خاتمه با ارایه جدول عملکرد طرح پیش فروش سکه تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدای طرح پیش فروش سکه همواره تلاش کرده با اطلاع رسانی مستمر و شفاف زمینه را برای اتخاذ تصمیمات مناسب پیش خرید کنندگان سکه و مردم عزیز فراهم نماید.

عملکرد طرح پیش فروش سکه

 

هزار قطعه

درصد

سکه تحویل داده شده

3947

42

سکه‌های تبدیل شده به ابزارهای جایگزین

3420

37

سکه‌های تعیین تکلیف شده

7368

79

سکه‌های باقی مانده

1950

21

کل سکه‌های پیش فروش شده

9318

100

تعداد بازديدها:   4,542