10,000 ریال(طرح حافظیه شیراز)

ویژگی های امنیتی


 
   1- واترمارک
تصویر سه بعدی پرتره حضرت امام (ره) به صورت مخفی در خمیر کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.

   2- الکتروتایپ
یک نوع واترمارک بسیار روشن که بصورت عدد یک است و در مقابل نور قابل رویت است.
 

   3- نخ امنیتی پنجره ای
این نوع نخ به گونه ای درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی می باشد و با قرار دادن اسکناس از پشت در مقابل نور تمام نخ دیده می شود. نخ امنیتی پنجره ای این اسکناس از نوع هولوگرام بوده و عبارت  10000 ریال به صورت فارسی و لاتین برروی نخ نوشته شده است.

   4- ریز نوشته ( میکروپرینت )
نوشته های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ نمایی قابل رویت هستند و تنها دستگاه های چاپ امنیتی قادر به چاپ آن ها میباشند.

   5- طرح زمینه خطی
طراحی کلیه اسکناس ها به صورت خطی و با استفاده از سیستم طراحی امنیتی انجام می گیرد. در این نوع طراحی هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود می باشد، در صورتی که در نمونه های جعلی خطوط از ترکیب نقطه های رنگی تشکیل شده اند که با ذره بین قابل رویت می باشند.

   6- طرح خطی سه بعدی (مدالین)
طراحی خطی ویژه ای که در آن نقش ها به صورت برجسته به نظر می آیند.

 

    7- طرح مکمل
طرح مکمل در این اسکناس به صورت عدد یک می باشد. در این طرح عدد یک به گونه ای طراحی شده که قسمت هایی از طرح در رو و قسمت های دیگر پشت اسکناس چاپ شده است که در مقابل نور همدیگر را تکمیل و عدد یک را می سازند.
    8- چاپ برجسته
چاپی است که با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی است . پرتره ، نوشته ها و تصویر مخفی روی اسکناس به این روش چاپ شده است.

    9- طرح مخفی
طرحی است که در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار داده شده و با قرار دادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا افقی و در مقابل نور نمایان خواهد شد.
   10- ریز چاپ برجسته
نوشته های بسیار ریزی که به صورت برجسته چاپ می شوند و با ابزار بزرگ نمایی قابل رویت هستند. تنها دستگاه های چاپ امنیتی قادر به چاپ آن ها می باشند.

   11- علامت مخصوص روشندلان
علامت مخصوصی است که توسط چاپ برجسته ایجاد می شود. این علامت معمولا در گوشه اسکناس به طور برجسته چاپ شده است تا شناسایی مبلغ اسکناس توسط افراد نابینا به آسانی و با لمس آن مقدور باشد.


تعداد بازديدها:   12,702