ایران چک 1000000 ریال (سری جدید)

ویژگی‌های امنیتی ایران چک 1،000،000 ریالی (سری جدید)
 
1000000

 
1 ۱- نخ امنیتی پنجرهای با رنگ متغیر
 این نخ دارای پوشش ویژهای است که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر میکند. همچنین بر روی آن، تصویر نقشه ایران و عبارت لاتین I.R.IRAN درج شده است.
2 2- مرکب متغیر رنگی مغناطیسی
 در پشت ایرانچک عدد ۱۰۰ به صورت لاتین با استفاده از مرکب فوق امنیتی مغناطیسی چاپ گردیده که در صورت تغییر زاویه دید، طیف رنگی عدد ۱۰۰ از طلایی به سبز تغییر مینماید.
33- نوار درخشان
 در چاپ قسمتی از پشت ایرانچک، از مرکب درخشان به صورت نوار عرضی استفاده شده که در صورت تغییر زاویه ایران چک، طرح مذکور به صورت درخشان نمایان می‌گردد.
4 4- تصویر مکمل
 قسمتی از عدد ۱۰۰ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت ایرانچک چاپ شده که در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۱۰۰ را به صورت کامل نمایان میسازد.
5 5- چاپ برجسته
 این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی میباشد. تصویر بنای اصلی روی ایرانچک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی ایران چک به این روش چاپ شدهاند.
6 6- واترمارک و الکتروتایپ
 تصویر سهبعدی بخشي از بنای روی ایرانچک همراه با عدد ۱۰۰ به صورت لاتین که به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت میباشد.
7 7- الیاف فلورسنتی نامرئی
 در فرایند ساخت کاغذ ایرانچک از الیاف بسیار ریزی استفاده شده است که هر یک از این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش، در رنگهای آبی، قرمز، سبز و زرد مشاهده خواهد شد.
8 8- شماره سریال
 چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز و آبي فلورسنت انجام شده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگهای طلایی مایل به زرد و آبي روشن تغییر طیف میدهند.
9 9- چاپ با مرکب فلورسنت
 نوعی مرکب که در چاپ افست بخشهایی از زمینه به کار رفته است. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید داشته و به رنگ زرد تغییر میکند.
10 10- ریز نوشته (میکروپرینت)
 نوشتههای بسیار ریزی که با ابزار بزرگنمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاههای چاپ امنیتی قادر به چاپ آن‌ها هستند.
11 11- طراحی خطی سهبعدی (مدالین)
 نوع ویژهای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر میآیند.


تعداد بازديدها:   2,659