100 ریال

ویژگی های امنیتی
   
 
1- واترمارک
سري اول توليد لوگوي جمهوري اسلامي ايران، مرحله دوم با تصوير شهيد فهميده و درحال حاضر با پرتره حضرت امام (ره) در سمت چپ و در خمير كاغذ كه در مقابل نور از دو طرف قابل رويت است.
2- نخ امنیتی
از نوع پلي‌استر با عرض يك ميليمتر با نوشته بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در درون كاغذ قرار گرفته است كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ آبي، زرد و قرمز نمايان خواهد شد
3- ريزچاپ
 عبارت "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" به صورت خطي زير نمره پائين اسكناس در طول آن به صورت ريزچاپ درج گرديده است كه با ذره‌بين قابل رويت است.
4- چاپ برجسته
 بخش هايي از اين اسكناس داراي چاپ برجسته مي‌باشد كه برجستگي اين سطوح در مقايسه با چاپ هاي ديگر به سادگي به وسيله انگشتان دست قابل لمس است.
5- تصوير مکمل
درقسمت چپ اسكناس بالاي واترمارك چاپ شده كه با چاپ قسمت مكمل آن در پشت اسكناس در مقابل نور قابل رويت مي‌باشد.
6- شماره سريال
با مرکب قرمز فلورسنت كه در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به رنگ طلائي نمايان خواهد شد.


تعداد بازديدها:   60,912