فیلم / روش‌های دسترسی به سامانه صیاد را بشناسید

به  گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به موجب قانون جدید چک، کارسازی چک‌های بنفش رنگ جدید منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آنها در سامانه صیاد است. از جمله روش‌های دسترسی به سامانه صیاد می‌توان به «اینترنت‌بانک و برنامک موبایلی بانک»، «اپلیکشین‌های پرداخت» و «مراجعه به شعب بانک‌های عامل» اشاره کرد. 
 


تعداد بازديدها:   32,401