بازگشت اعتبار به چک

با ابلاغ و اجرایی شدن قانون جدید، چک های برگشتی تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده، آمار زندانیان مرتبط با چک نیز 97 درصد کمتر شده و سرعت وصول چک برگشتی بالا رفته است. 
 


تعداد بازديدها:   394