کنترل نقدینگی در راستای مهار تورم

بانک مرکزی در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی، برنامه  کنترل نقدینگی را پیش می‌برد. در این زمینه نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ماه سال 1400 به ۲۶.۴ درصد در مهر ماه سال ۱۴۰۲ رسیده و قدم های مهمی برای مهار تورم برداشته شده است. 
 


تعداد بازديدها:   361