بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به مدار رشد برگشته به طوری که در سه سال قبل رشد حداقل ۴ درصد داشتیم و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ ، رشد اقتصادی کشور به بیشتر از ۶ درصد رسیده است.
 


تعداد بازديدها:   296