اداره آمار بانک مرکزی اعلام کرد:

نرخ تورم خردادماه جاری 27.7 درصد

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خرداد‌‌ماه 1393 به عدد194.0 رسيد که نسبت به ماه قبل1.7 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل14.6درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به خرداد‌‌ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد‌ماه 1392 معادل 27.7 درصد مي‌باشد.

 تعداد بازديدها:   4,676