تورم به زیر 20 درصد رسید

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1393 اعلام شد.
طبق اعلام اداره آمار بانک مرکزی ، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح ذيل است:
- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه 1393 به عدد204.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزايش يافت.
- شاخص مذکور در مهرماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل14.6 درصد افزايش داشته است.
- نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهرماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهي به مهرماه 1392 معادل19.4درصد مي‌باشد.تعداد بازديدها:   4,434